Pletivo Diclo

Za pocinkano “farmersko” pletivo DICLO je značilna naraščajoča velikost okenc od spodnjega proti zgornjemu robu in vertikalne žice so vozlane okoli horizontalnih. Kvaliteta te pocinkane žice (razred A, standard EN 10244-2) nam zagotavlja ustreznost proizvoda za varno in dolgotrajno uporabo v kmetijstvu. Pletivo DICLO je namenjeno predvsem ograjevanju pašnikov, vzgajališč divjadi, sadovnjakov, vinogradov ... Pritrditev pletiva je enostavna, napenjalnih žic ne potrebujemo, zadoščajo namreč robne žice, ki so premera 2,45 mm.