Gradbene storitve

Parkirišče

Gradbena priprava za parkirišča

 

Izvedba meteorne in

fekalne kanalizacije:

- vgradnja kanalizacijskih cevi

- izdelava jaškov in vgradnja pokrovov             

Vgradnja robnikov:

- vgradnja betonskih robnikov

- vgradnja granitnih robnikov

- vgradnja granitnih kock                               

Asfaltiranje:

- utrditev podlage

- fina priprava za asfalt

- asfaltiranje

- zarisovanje črt

 

Vzdrževanje:

- košnja

- obrezovanje drevja in grmičevja

- čiščenje

   

 

Dvorišče

 

Gradbena priprava za dvorišča

 

Izvedba meteorne in

fekalne kanalizacije:

- vgradnja kanalizacijskih cevi

- izdelava jaškov in vgradnja pokrovov         

Vgradnja robnikov:

- vgradnja betonskih robnikov

- vgradnja granitnih robnikov

- vgradnja granitnih kock                     

 

Asfaltiranje in tlakovanje:

- utrditev podlage

- fina priprava za asfalt

- asfaltiranje

- polaganje tlakovcev ali betonskih plošč

 

Vzdrževanje:

- košnja

- obrezovanje drevja in grmičevja

- čiščenje

   

 

 

 

 

 

 

 

Igrišče

Gradbena priprava za igrišče

- izdelava betonskih parapetov ali opornih zidov

Izvedba meteorne kanalizacije:

- vgradnja kanalizacijskih cevi

- izdelava jaškov in vgradnja pokrovov

Vgradnja robnikov:

- vgradnja betonskih ali gumi/mehkih robnikov

- vgradnja granitnih robnikov

- vgradnja granitnih kock

Asfaltiranje in tlakovanje:

- utrditev podlage

- fina priprava za asfalt

- asfaltiranje

- polaganje tlakovcev ali betonskih plošč

- vgradnja prodca na igralne površine

Vzdrževanje:

- košnja

- obrezovanje drevja in grmičevja

- čiščenje

Adaptacija kopalnice

Gradbena priprava za kopalnice

- rušenje obstoječih oblog in inštalacij

- zidarska priprava

- polaganje keramičnih ploščic

- polaganje naravnega kamna

Inštalacijska dela

- izvedba strojnih inštalacij

- izvedba elektroinštalacij