Javno podjetje vodovod-kanalizacija d.o.o. Ljubljana

10. april 2015

 

Javno podjetje Vodovod-kanalizacija d.o.o.

Vodovodna cesta 90

1001 Ljubljana

 

  • Gradbeno vzdrževanje objektov
  • Montaža ograje in vrat

Športno igrišče Pragersko - Galerija